home

projekti

press

kontakt

fb.com/realfibercompany

fb.com/hempcretehrvatska

fb.com/qesapets

fb.com/bioblok

fb.com/biopancomposite

©opyright by realfiber. Sva prava pridržana, 2021.

bioblokEDU –

Edukacija i promocija održive kulture.

Kontaktirajte nas putem obrasca nakon čega šaljemo upitnik
te kompletni program bioblokEDU centra.

bioblokEDU – Ciljevi projekta

Edukacijski centar

Budućnost odgovorne, održive i CO2 negtivne socijalno prihvatljive gradnje.

Manji arhitektonski i dizajnerski obrti/firme koji žele nadopuniti znanje o održivoj i -CO2 arhitekturi, prirodnim materijalima te kako odgovorno eksploatirati zdravi materjal koji se nalazi oko nas, iskoristiti ga u gradnji a da pri tome pazimo na logistiku, vodu i još uz to da ne štetimo sebi i okolini.

Nova znanja o vezivima i materijalima za izradu svih potrebnih djelova za gradnju ili izradu predmeta sa većom dodanom vrijednošću te ako je moguće tretirati otpad kroz cijeli ciklus gradnje je budućnost arhitekture i dizajna, ukoliko ste svjesni situacije globalno i svega oko sebe a da nije samo adresiranje i internet aktivizam o održivom.

fb.com/bioblok
©opyright 2021. All rights reserved bioblokEDU

Edukacija, tj. transformacija dizajnera i arhitekata
te ostalih iz sekcije kreiranja tako da pravilnom stručnom edukacijom mogu postiči znanjem o cijeloj eko biološkoj transformaciji, održivosti i novim materijalima, tehnikama prirodne gradnje i materijala koji zamjenjuju konvencialne.

To se odnosi na manje projekte pošto nećemo moći konkurirati velikim firmama za koje su transformacije teže te duže traju.

Održivi izvor materijala utječe na gotovo svako područje korporativnog poslovanja i način razmišljanja potrošača.

Sve od nabave materijala, navika kupnje potrošača mijenja se zbog održivog rasta nabave. Međutim, izraz se u industriji nabave često baca i često se pogrešno shvaća ili zlouporabljava.

fb.com/bioblok
©opyright 2021. All rights reserved bioblokEDU